Pályázat célja

A támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek
megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a
fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított
termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
 • amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.

Pályázati kérelmet konzorcium nem nyújthat be.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs
  technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (min. 2 db megvalósítása szükséges):

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben).
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 • Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el).

Elszámolható költségek

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás
benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza
meg, az alábbiak szerint:

Létszám Elszámolható költség / fő Maximális elszámolható összköltség
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
299 millió Ft
249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 főig: 3 millió Ft
899 millió Ft

Támogatás összege

Az igényelhető visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé
alakuló támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

Támogatás intenzitás

Támogatás maximális mértéke: 70%

Fenntartási kötelezettség

A projekt fizikai és pénzügyi befejezésétől számított 3 évig.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. (30%)

Előleg

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

Pályázatok benyújtására lehetőség lesz:

2021. március 1-16.
2021. június 15-30.
2021. szeptember 30 – október 15.
2022. február 1-15.

A Contrall MES termelésirányítási szoftver, a lejelentő terminálok, a beléptető- és munkaidőnyilvántartó terminálok, valamint a kézi számítógépek is finanszírozhatók a pályázati forrásból!

Bővebb információkért keresse kollégáinkat, akik készséggel állnak rendelkezésére!