Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti éstermelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma
7 milliárd Ft 200-350 db

Támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft-maximum 150.000.000 Ft
Támogatási intenzitás:

 • Az összköltség maximum 70%-a visszatérítendő támogatás (VT)
 • A támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT)
Pályázók köre:
 • Mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt
 • A Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenységet végzik (támogatási kérelemben a cégkivonatba 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő tevékenységként)
 • Amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 2.500.000 Ft volt
 • Utolsó lezárt üzleti éves árbevételük összege meg kell, hogy haladja a projekt összes elszámolható költségét
 • Saját tőkéjük nem csökkenhet a törzstőke összege alá
Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre:
 • Önállóan támogatható tevékenységek:
  •  Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését.
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (projekt összköltségének max 10%-a).
  • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (projekt összköltségének max 50%-a).
  • Információs technológia-fejlesztés (projekt összköltségének max 50%-a)
  • Iparjogvédelmi tanácsadás (projekt összköltségének max 10%-a)
  • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (projekt összköltségének max 10%-a)
   • Igénybe vehető szolgáltatás:
    • Marketing tanácsadás és márkaépítés: marketing koncepció kialakítása; marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása; márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás; szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás; versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás
    • Arculati és grafikai tervezés
  • Bérköltség-támogatás igénybevétele
  • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének max 15%-a).
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 12 hónap
Előleg mértéke: a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a
Területi korlátozások:

 • Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.
 • A megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie,
 • A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2020. december 15. 9:00-tól
2021. március 4. 12:00-ig lehetséges.
A támogatási kérelmek elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.

Bővebb információkért keresse kollégáinkat, akik készséggel állnak rendelkezésére!