Pályázat célja

A támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek
megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
 • amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.

Pályázati kérelmet konzorcium nem nyújthat be.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs
  technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (min. 2 db megvalósítása szükséges):

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

Elszámolható költségek

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás
benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza
meg, az alábbiak szerint:

 

Kategória Létszám Maximálisan elszámolható összköltség
1 3-9 főig 99 millió Ft
2 10-49 főig 299 millió Ft
3 50-99 főig 449 millió Ft
4 100-149 főig 599 millió Ft
5 150-199 főig 749 millió Ft
6 200-249 főig 899 millió Ft

 

Támogatás összege

Az igényelhető visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé
alakuló támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

Támogatás intenzitás

Támogatás maximális mértéke: 70%

Fenntartási kötelezettség

A projekt fizikai és pénzügyi befejezésétől számított 3 évig.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. (30%)

Előleg

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

Pályázatok benyújtására lehetőség lesz:

 • benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 19.
 • 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18.
 • 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.

A Contrall MES termelésirányítási szoftver, a lejelentő terminálok, a beléptető- és munkaidőnyilvántartó terminálok, valamint a kézi számítógépek is finanszírozhatók a pályázati forrásból!

Bővebb információkért keresse kollégáinkat, akik készséggel állnak rendelkezésére!

Az aktuálisan elérhető GINOP Plusz-1.2.1-21 és a 2021-es évre tervezett pályázati forrásból finanszírozható termékeink, szolgáltatásaink: