GINOP Plusz-1.1.2-21

Rövid összefoglaló

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
(Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében)

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek megfelelnek a 1.1 1. IV. pontban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak.

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium?
(Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében)

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Milyen tevékenységek támogathatóak?
(Részletes információk a felhívás 2. fejezetében)

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 • Iparjogvédelmi oltalomszerzés
 • Kísérleti-fejlesztés
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
 • Projekt-előkészítés
 • Információs technológia-fejlesztés

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
(Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében)

2021.október 11. – 2022. szeptember 1.

Mennyi támogatást lehet igényelni?
(Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)

100 000 000 – 2 500 000 000 Ft

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?
(Részletes információk a felhívás 3. fejezetében)

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik

Kell-e önerő a projekthez?
(Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében)

Igen, minimum 50% mértékben

Mennyi előleg igényelhető?
(Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében)

100%, maximum 2 500 000 000 Ft

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam?
(Részletes információk a felhívás 4. fejezetében)

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 30 hónap áll rendelkezésre.

Hol valósítható meg a projekt?

Magyarország konvergencia régióiban1, Pest megye a felhívás 2. számú melléklete szerinti fejletlenebb településein, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken

Várhatóan hány projekt kap támogatást?

110 – 400 db

A pályázaton való részvétel előminősítéshez kötött. Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van lehetőség.

A támogatási kérelmét 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 70%-át érheti el)
 2. b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (, (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 3. c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,
 4. d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 5. e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 6. f) Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 7. g) Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el)
 8. h) Iparjogvédelmi oltalomszerzés
 9. i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
 10. j) Projekt-előkészítés
 11. k) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét)

(legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti el).

A Felhívás szerinti támogatható tevékenységek kapcsán megvalósuló vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése (bevezetése) esetén az előírt követelményeket szoftveralapú üzleti megoldás esetén a Felhívás 8. számú szakmai melléklete, felhő alapú üzleti megoldás esetén a Felhívás 9. számú szakmai melléklete tartalmazza, melyek szerint az alábbi funkcionális területek támogathatók:

 1. Vállalati CRM, értékesítés funkcionális terület
 2. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés funkcionális terület
 3. Kontrolling és döntéstámogatás funkcionális terület
 4. Beszerzési, logisztikai funkcionális terület
 5. Gyártásirányítási rendszer funkcionális terület
 6. Táv- és csoportmunka támogatás funkcionális terület
 7. Pénzügyi, számviteli funkcionális terület
 8. Internetes értékesítés (vállalati webáruház) funkcionális terület
 9. Online marketinget támogató megoldás funkcionális terület
 10. Munkafolyamat-irányítási rendszer (WF) funkcionális terület
 11. Elektronikus iratkezelési rendszer funkcionális terület
 12. Adott funkcionális területhez kapcsolódó MI alapú adatbányász megoldással támogatott specializált alkalmazás funkcionális terület
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó Távoli IT üzemeltetést támogató rendszer funkcionális terület (kizárólag telepített szoftveralapú üzleti megoldás bevezetése esetén)
 14. Online (elektronikus) fizetési megoldás funkcionális terület (kizárólag felhőalapú üzleti megoldás bevezetése esetén)

A felsorolt, 1-12. sz. funkcionális területek a támogatást igénylő választása szerint vagy telepített szoftver alapú, vagy felhő alapú üzleti megoldás bevezetésével valósíthatóak meg, tehát ugyanazon funkcionális terület mindkét megoldással történő bevezetésére nincs lehetőség.

Az RG-Net Kft. által fejlesztett Contrall MES vállalatirányítási rendszer megfelel a pályázati felhívásban közzétett funkcionális feltételeknek. Szoftverünk a vallalkozzdigitalisan.hu weboldalon minősített termék, így pályázati finanszírozásának nincsen akadálya! Moduláris felépítésének köszönhetően rugalmasan az adott vállalkozás méretéhez, működéséhez, preferenciáihoz igazítható! Érdeklődjön kollégáinknál az Ön igényeinek megfelelő felépítés után!

Cégünk a pályázati támogatás keretében tanácsadási szolgáltatás nyújtásával is áll Ügyfelei rendelkezésére!

Tanácsadás kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatótól kerülhet igénybevételre.

Cégünk a műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés területén a

 1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás témakörénben minősített tanácsadó!
 • termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES9, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
 • gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás)


GINOP Plusz-1.2.1-21

Pályázat célja

A támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek
megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.

Kizáró okok

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek:

 • a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 • elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
 • amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban.

Pályázati kérelmet konzorcium nem nyújthat be.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs
  technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (min. 2 db megvalósítása szükséges):

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).

Elszámolható költségek

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás
benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza
meg, az alábbiak szerint:

 

Kategória Létszám Maximálisan elszámolható összköltség
1 3-9 főig 99 millió Ft
2 10-49 főig 299 millió Ft
3 50-99 főig 449 millió Ft
4 100-149 főig 599 millió Ft
5 150-199 főig 749 millió Ft
6 200-249 főig 899 millió Ft

 

Támogatás összege

Az igényelhető visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé
alakuló támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

Támogatás intenzitás

Támogatás maximális mértéke: 70%

Fenntartási kötelezettség

A projekt fizikai és pénzügyi befejezésétől számított 3 évig.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. (30%)

Előleg

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

Pályázatok benyújtására lehetőség lesz:

 • benyújtási szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 19.
 • 2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. – 2021. október 18.
 • 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. – 2022. január 17.

A Contrall MES termelésirányítási szoftver, a lejelentő terminálok, a beléptető- és munkaidőnyilvántartó terminálok, valamint a kézi számítógépek is finanszírozhatók a pályázati forrásból!

Bővebb információkért keresse kollégáinkat, akik készséggel állnak rendelkezésére!

Az aktuálisan elérhető GINOP Plusz-1.2.1-21 és a 2021-es évre tervezett pályázati forrásból finanszírozható termékeink, szolgáltatásaink:


GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása